Home » Algemene actie voorwaarden

Algemene actievoorwaarden winacties Quality ants
Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Quality ants. Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.

1. Winacties worden uitgeschreven door Quality ants, gevestigd te Druten. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina. (Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Quality ants het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving of afbeelding van de actie.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar of indien minderjarig zal de deelnemer toestemming nodig hebben van ouder/verzorger.
8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Facebook.
10. Quality ants kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
11. Uitslagen worden bekend gemaakt op social media pagina en/of website Quality ants. Bij deelname gaat u hier automatisch mee akkoord.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. Medewerkers/vrijwilligers van Quality ants zijn uitgesloten van deelname. Dit geld ook voor familieleden van de medewerkers/vrijwilligers
14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Quality ants nieuwe winnaars gekozen.
15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Quality ants alleen gebruikt voor de desbetreffende actie.
16. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de eisen voldoen, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.
17. In de gevallen waarin gebruik word gemaakt van socialmedia zijn de desbetreffende platvormen niet aansprakelijk en hebben geen aandelen of dergelijke mbt de betreffende actie
18. Quality ants is niet aansprakelijk bij eventuele problemen met betrekking tot de desbetreffende actie. Deelname aan de win acties zijn dan ook geheel eigen verantwoording. Mochten er dingen zijn waar de deelnemer het niet mee eens is zullen we de deelnemer aanhoren maar wij zijn van Quality ants niet verplicht om een oplossing te bieden
19. Deelnemers die worden uitgekozen door Quality ants als winnaar zullen worden uitgenodigd om de te winnen prijs in ontvangst te nemen op locatie waar Quality ants op dat moment gevestigd is! Mocht het zo zijn dat u niet naar Quality ants kan komen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, zal er gekeken worden of de prijs kan worden opgestuurd. Dit gebeurd altijd in overleg met de winnaar. Mocht er worden besloten dat de prijs word verzonden naar de deelnemer van de actie zullen de verzendkosten voor rekening zijn van deelnemer!
20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Quality ants Klantenservice. Contact gegevens vind u terug op website of social media pagina van Quality ants